LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Thơ ông ngoại:Hát về quê hương

Thơ ông ngoại:Hát về quê hương

Quê hương tôi ở Châu Thổ Bồ Bồ

Cũng bình dị như bao làng quê khác

Cũng mái đình cây đa bờ tre bến nước

Cũng vách nhà tranh và dáng mẹ tảo tần

Nhưng năm dài sống dưới ách thực dân(phong kiến)

Quê xơ xác vì sưu cao thuế nặng 

Cha kéo cày tìm miếng cơm chát đắng

Mẹ làm thuê rau cháo lần hồi

Một sáng mùa thu cách mạng đổi đời

Quê bừng nắng Ba mươi năm không nghỉ

Đất trả cho người bao nhiêu tình nghĩa

Nhà cao tầng thay mái nhà xưa

Nhưng cánh đồng năm mươi triệu tấn

Nhưng nông trại khắp niềm vui nho nhỏ

Tiếng máy chạy rì rầm đâu đó 

Chen tiếng cười trong nắng mai lên

Dẫu đi đâu rồi cũng chẳng quên

Vùng quê nhỏ thân thương trìu mến

Chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm

Tôi mãi gọi tên Người yêu dấu: Quê hương

(Visited 92 times, 1 visits today)