LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Học Tiếng Nhật từ công việc – Phần 5

Học Tiếng Nhật từ công việc – Phần 5

1.代筆 Đọc là だいひつ nghĩa là viết thay ai đó. VD:代筆で回答します。 2.挫折 Đọc là ざせつ nghĩa là bỏ lỡ giữa chừng, nản lòng thoái chí 決心してもすぐに挫折します Dù có quyết tâm cũng bỏ cuộc ngay 3.吹き出す Đọc ふきだす Nghĩa là phun ra, bắn ra, thường được dùng như trường hợp bên

Continue Reading