LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Tổng hợp những link hữu ích khi dùng Intra mart

Tổng hợp những link hữu ích khi dùng Intra mart

Như đã nói ở bài Những lỗi thường gặp khi sử dụng intra-mart

Hiện tại mình đang làm công việc liên quan đến framework Intra-mart của NTT Data.Trong công việc thì phát sinh rất nhiều vấn đề về config, data, cách code ,deploy.Sau đây mình sẽ giới thiệu 1 số link hữu ích mà mình đã tham khảo để giải quyết vấn đề.

1.Workflow

株式会社アースリンク 開発者ブログ Blog của công ty Earthlink
https://www.earthlink.co.jp/engineerblog/

Là một phần quan trọng và điểm mạnh của intra-mart phục vụ cho 申請(Thay đổi địa chỉ, kết hôn, đi lại,vvv). Workflow gồm 3 phần chính

-ルート定義

-コンテンツ定義

-フロー定義

2. Trang fix lỗi và chuyên về ajax

Từ trang này mình đã học hỏi được rất nhiều về intra-mart:

Code for final
http://final.hateblo.jp/archive/category/intra-mart

3.Thêm 1 trang chuyên fix lỗi たちまち

たちまち。
http://im.hatenablog.jp/archive/category/intra-mart

4. Cài intra mart trên Docker

https://www.rinsymbol.net/entry/2019/03/09/172900

5.Liên quan đến IM-LogicDesigner

https://www.rinsymbol.net/entry/2018/05/20/105155

6.Tạo theme mới cho Intra mart 

http://accel-archives-en.intra-mart.jp/2014-winter/document/iap/public/im_ui/

7. Tạo Web API bằng Intra mart

https://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_web_api_maker/

8.Xem mã code của log Intra mart

https://www.intra-mart.jp/document/library/pdfd/public/pdfd_programming_guide

9. Áp dụng Kibana vào Intra-mart

https://www.intra-mart.jp/document/library/bpm/public/im_bpm_tutorial_guide/texts/

 

Nguồn tham khảo (https://qiita.com/doriburu/items/4f088ad814e3aa4ac139)

(Visited 1,521 times, 1 visits today)

Leave comment