LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Thủ tục bảo lãnh người thân bạn bè du lịch Nhật

Thủ tục bảo lãnh người thân bạn bè du lịch Nhật

I.Chuẩn bị hồ sơ tại Nhật

1. Giấy chứng nhận bảo lãnh身元保証書


2. Giấy lý do mời 招へい理由書


Phần ghi người mời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, sau tên phải có dấu đóng.Phải ghi rõ cụ thể tất cả các nơi viếng thăm tại Nhật Bản và nội dung các hoạt động, không được ghi chung chung như “thăm thân nhân” mà phải ghi rõ quá trình đưa đến việc bảo lãnh, các hoạt động và các nơi viếng thăm.

3. Giấy chứng minh thu nhập

– Tờ khai nộp thuế (phải có dấu đóng của cơ quan thuế Nhật Bản)
chỉ cần 課税証明書納税証明書 là được. 2 giấy này thì chỉ cần dùng Mynumber để lấy thông qua conbini (1 tờ 200 yên). Trường hợp mới qua chưa có giấy tờ thuế thì cần xin 3 giấy tờ sau:
+Giấy chứng nhận nhân viên công ty 在職証明書(có thông tin 年収)。
+Giấy chứng minh thu nhập 所得証明書 thông qua Mynumber hoặc 区役所
+Giấy chứng minh tài khoản ngân hàng 残高証明書
Trường hợp người ở VIệt Nam xin visa tự chi trả toàn bộ chuyến đi chứng minh được khả năng tài chính thì không cần giấy bảo lãnh và các giấy tờ chứng minh thu nhập của người bảo lãnh. Trường hợp này cần xuất trình hồ sơ sau:
• Giấy chứng nhận tài khoản ngân hàng người xin visa đứng tên
• Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan thẩm quyền cấp

4. Giấy cư trú 住民票

(bản ghi toàn bộ thành viên trong gia đình, được cấp trong vòng 3 tháng trở lại)(Nơi cấp:市役所・区役所). Giấy này cũng lấy bằng My number

5. Chứng nhận quan hệ với người được mời sang

Bố mẹ: Khai sinh
Anh em: Hộ khẩu, giấy khai sinh
Vợ (chồng): Chứng nhận đăng ký kết hôn

6. Bản sao Hộ chiếu và thẻ ngoại kiều 

In tất cả những trang có hình ảnh, dấu xuất nhập cảnh của hộ chiếu và photo hai mặt Thẻ ngoại kiều của người bảo lãnh.

7. Chương trình lưu trú

Phải ghi rõ ngày giờ đến Nhật, ngày giờ về, số chuyến bay, sân bay và chương trình hoạt động phải rõ ràng, phải ghi rõ địa chỉ lưu trú (địa chỉ, số điện thoại).
Chương trình lưu trú phải ghi rõ từng ngày một, tuy nhiên trường hợp các hoạt động liên tục giống nhau thì ở phần ngày tháng năm có thể ghi: từ ngày… tháng… năm… đến ngày.. tháng… năm….Chương trình lưu trú phải được viết bởi người mời hoặc người bảo lãnh tại Nhật Bản.Tham khảo ở đây
Cụ thể thì có thể tham khảo một số trên mạng :
http://livedoor.blogimg.jp/popopina/imgs/1/c/1ce4c051.jpg

II.Xin visa tại Việt Nam

– Hồ sơ:
1. Hộ chiếu
2. Đơn xin visa
3. Ảnh 4.5cm×4.5cm được chụp trong vòng 6 tháng
4. Hồ sơ ghi tại mục ①
– Người được mời (申請人) mang hồ sơ đến Đại sứ quán hay Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam.
– Thời gian được cấp: 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo đường link bên dưới.

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/JP_SVisaFAM.html

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/VN_SVisaFR.html

Hiện tại do bên Nhật đã thay đổi niên hiệu là 令和 nên các bạn lưu ý nhé, link ở trên thì mình đã update rồi.

(Visited 1,511 times, 1 visits today)

1 comment found

Leave comment