LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Những câu lệnh Linux hay dùng trong dự án

Những câu lệnh Linux hay dùng trong dự án

Khá tình cờ là dự án đầu tiên mình làm ở Nhật thì server dùng linux, nên bắt buộc phải học để dùng.Bẵng đi 4 năm thì lại gặp dự án có dùng RedHat, nên những kiến thức đã học được vận dụng được ngay.Sau đây mình sẽ tổng hợp 1 số câu lệnh hay dùng. Ở Nhật thì họ hay dùng teraterm để kết nối với server

1.Xem log

Câu lệnh này phổ biến nhất vì không thể debug được trên server mà xem log để phán đoán và define được chỗ bị lỗi. Mình thường dùng câu lệnh tail

Cấu trúc:

tail [tuỳ chọn] file
  • -n, --lines=[-]n: In số dòng n cuối cùng của mỗi tệp
  • -n, --lines=[+]n: In tất cả các dòng từ n về sau
  • -c, --byte=[-]n: In số byte n đầu cuối cùng mỗi tệp
  • -q: Không in tiêu đề đầu ra
  • -f: Tiếp tục đọc tập tin cho đến khi CTRL + C
  • --help: Hiển thị các trợ giúp
  • --version: Thông tin về phiên bản và thoát

Ví dụ: có thể kèm grep để tìm nội dung log nhanh hơn nếu biết từ khóa

2. Xem file kích thước lớn

Đối với các file config khoảng mấy nghìn dòng, mà trong khi mình chỉ muốn xem đoạn đầu của file , hoặc 1 đoạn nội dung ngắn 1,2 dòng thì mọi người thường dùng cat hoặc vi để xem. Để tránh lưu nhầm thì mình hay dùng câu lệnh more

Cấu trúc :

more file | grep Nội dung cần tìm

3. Xem dung lượng sử dụng

Khi dùng server deploy thì các file đang dùng sẽ được backup trước, sau đó mới deploy file mới, dẫn đến trường hợp bộ nhớ tăng lên. Để khắc phục tình trạng này thì thường dùng câu lên df để kiểm tra dung lượng

Cấu trúc: có rất nhiều tùy chọn , các bạn có thể gõ df —help để xem

Ví dụ như bên dưới: đối với trường hợp này thì dung lượng khá ổn, không có vấn đề gì

 

(to be continued…)

(Visited 241 times, 1 visits today)

Leave comment