LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Nội dung thay đổi của Nenmatsuchousei(年末調整) 2019

Nội dung thay đổi của Nenmatsuchousei(年末調整) 2019

Hàng năm thì đến tháng 11,12 nhân viên công ty nào cũng bắt đầu làm thủ tục 年末調整 để điều chỉnh thuế. Nói nôm na là bạn khai báo thông tin cá nhân, thu nhập những người phụ thuộc: vợ hoặc chồng thu nhập dưới 123 man 1 năm, những người thân như cha, mẹ, anh chị em còn độ tuổi đi học ở Việt Nam.Ngoài ra thì khai báo thêm bảo hiểm bạn có mua riêng, và thông tin về mua nhà ở bên Nhật: như diện tích, tiền hàng tháng, tiền vay ngân hàng,vv…. Và bên cục thuếQuốc gia 国税庁 sẽ tiến hành khấu trừ phần thuế thu nhập bạn đã đóng trong 1 năm. Số tiền nhận được sẽ thường vào tháng 1 năm tiếp theo và thông qua công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Năm 2019 thì có những form cần khai báo như sau :

①Form thông tin người hôn phối (vợ/chồng)(配偶者控除等申告書)

②Form thông tin người phụ thuộc (扶養控除等申告書)

③Form thông tin bảo hiểm(保険料控除申告書)

④Form thông tin khấu trừ nhà đất (住宅借入金等特別控除申告書)

Trong 4 form trên thì form ① dành cho người hôn phối thì đầu năm 2018 mới thêm vào, form ② thì luôn luôn bắt buộc để khai báo người phụ thuộc, form ③,④ thì tùy trường hợp có mua bảo hiểm hoặc mua nhà thì mới khai báo.(Dạo gần đây thì người Việt Nam sống ở Nhật mua nhà khá nhiều, khi mua nhà thì kèm theo bảo hiểm  sinh mệnh 生命, bảo hiểm cháy nổ cho nhà cửa,…nên mình nghĩ thì các bạn sẽ cần phải khai báo).

Đối với những người sống ở Nhật lâu thì năm ngoái các bạn đã khai báo, nên mình chỉ tóm tắt những thay đổi so với năm 2018. Còn đối với những bạn mới đến Nhật năm 2019 thì mình sẽ giới thiệu chi tiết các khai báo vào các bài viết tiếp theo. Hy vọng sẽ giúp được mọi người hoàn thành thủ tục khai báo khấu trừ thuế suôn sẽ hơn.

I. Thay đổi niên hiệu:

Từ ngày 1/5/2019  bắt đầu niên hiệu mới là Lệnh Hòa nên các form đều thay đổi thành :令和元年。

Dưới đây là form người hôn phối và 源泉徴収票

Tuy nhiên form của người phụ thuộc thì vấn là 平成31年 và có năm 2019 đi kèm: 平成31年(2019年)分 扶養控除等(異動)申告書. Nguyên nhân là do có 1 số công ty đã tiến hành khai báo form này từ tháng 1~tháng 4 năm 2019. Ngòai ra thì phần form khai báo nhà đất 住宅借入金等特別控除申告書 cũng lý do tương tự như trên nên vẫn là 平成31年.

Phần niên hiệu thì form đã có sẵn nên các bạn chỉ cần lưu lý lấy form cho đúng thôi.

II.Form khai báo vay nợ để mua nhà 住宅ローン控除申告書

Đối với những người vay tiền mua nhà  từ năm ngoái và đã khai báo khấu trừ thì  1/4/2019 trở đi thì những mục bên dưới không yêu cầu phải cung cấp thông tin.Bộ phận nhân sự sẽ xác nhận giấy tờ được liệt kê từ cục thuế

①住宅の取得年月日・居住開始年月日

②取得対価・費用の額

③床面積

④(特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けている場合)
2 %の控除率の対象となる工事費用の額

III. Phần khai báo khấu trừ vào tháng 1 năm sau (翌年・令和2年(2020年)分の扶養控除等(異動)申告書)

Phần này liên quan đến khai niệm Sainenchou(再年調)

年末調整が終了した後、1月末日までに源泉徴収票を従業員等へ交付することになっています。この交付前に、「年末に婚姻届を提出して、配偶者が増えました」と申出を受けた場合には、扶養控除等異動申告書を提出してもらうことで、年末調整のやり直し(再調整、実務では“再年調”ともいわれています)を行うことができます。

Trường hợp có thay đổi thông tin của người phụ thuộc thì sẽ tiến hành khai báo lại vào trước tháng 1 năm sau : 翌年・令和2年(2020年)分の扶養控除等(異動)申告書)

1.Thay đổi mức thu nhập của các trường hợp sau 

①源泉控除対象配偶者に関する控除:95万円以下(改正前:85万円以下) thu nhập của người hôn phối. Để trở thành 源泉控除対象配偶者 thì năm ngoái thu nhập phải dưới 85 man, năm nay thay đổi thành dưới 95 man.

②扶養控除/寡婦(寡夫)控除:48万円以下(改正前:38万円以下): Thu nhập của góa vợ, góa chồng thì năm ngoái là 38 man . năm nay là dưới 48 man.

③勤労学生控除:75万円以下(改正前:65万円): Thu nhập của sinh viên học sinh đi làm cũng có thay đổi là dưới 75 man (năm ngoái là dưới 65 man)

2.Thêm phần khai báo của 単身児童扶養者 (Trường hợp này cũng ít gặp)

Định nghĩ về 単身児童扶養者:https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/20190901-02.html

Ví dụ về trường hợp này single mom,(mẹ đơn thân). Chưa kết hôn như có con.

単身扶養手当証書の番号: mã số của sổ nhân phụ cấp (15 kí tự), lưu ý 所得 phải dưới 48 man.

Nguồn tham khảo :https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20191105_1759.html

Ở đây có các ví dụ về form khai báo mọi người tham khảo thêm nhé:

1.配偶者控除:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/r2bun_kisairei_haigusha.htm

2.保険料控除:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_07.pdf

3.扶養控除:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_02.pdf

(Visited 225 times, 1 visits today)

Leave comment