LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
[VBA] Tạo file bằng tool theo template có sẵn

[VBA] Tạo file bằng tool theo template có sẵn

Đối với 1 dự án lớn, gồm nhiều Interface chỉ khác tên thôi, còn lại cái property giống nhau, hoặc là tạo nhiều file HTLM  mà có nội dung giống nhau, thì khi các bạn copy paste sẽ rất tốn thời gian, lại còn dễ nhầm lẫn nữa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn MiniTemplator,1 template engine rất pro, hỗ trợ cả Java, PHP, VBA(http://www.source-code.biz/MiniTemplator/)

Cú pháp của Mini Templator

Biến:
${VariableName}Blocks:
<!– $BeginBlock BlockName –>
block content
<!– $EndBlock BlockName –>Include một file template khác:
<!– $Include RelativeFileName –>

Ngoài ra có thể tạo nhiều loại file khác nhau, chứ không chỉ riêng mình HTML

Dưới đây mình sẽ demo tạo file java

1.Tạo file Interface_template.htm với nội dung như sau:

Các biến truyền vào được định nghĩa trong ${ biến }, và có 2 block : block1 và block2

2. Tạo 1 form trên Excell như sau cho trực quan:

3. Truyền tên interface và tên biến như trên hình vẽ:

Ở đây cần phải add Class Module và khai báo biến cho Mini Templator

Dim t As New MiniTemplator1

Khi bấm button create và ta có kết quả như sau:

Các bạn có thể tạo ra nhiều file hàng loạt, tùy thuộc vào hướng xử lý của các bạn. Have a nice day :D.

Có thể tham khảo các ví dụ tại đây:

http://www.natswell.com/techcolumn/2012/07/12/minitemplator/

(Visited 280 times, 1 visits today)

Leave comment