LocDV Blog

Chia sẻ là hạnh phúc
Kinh nghiệm dùng Git – Chỉnh sửa message commit bị sai

Kinh nghiệm dùng Git – Chỉnh sửa message commit bị sai

Khi dùng git thì có nhiều lúc không để ý thì dễ dẫn đến tình trạng nhập nhầm nội dung message khi commit dẫn đến khó khăn cho việc xem lại lịch sử , hoặc nội dung thiếu #refs (không tham chiếu được bên redmine)

Để khắc phục lỗi này thì mình chia sẻ chút kinh nghiệm của mình .Có 2 trường hợp là chưa push và đã push lên branch.

I. Trường hợp chưa push

1.Click chuột phải vào folder git hiện tại và chọn commit lần nữa

2.Chọn Amend last commit, sau đó sửa nội dung message và commit lại

Trường hợp này khá đơn giản, và đây là nội dung message sau khi sửa :

II.Trường hợp đã push

1.Show log và click chuột phải vào commit bị sai message, sau đó chọn Revert change by this commit

2.Click commit

3. Tiếp tục Revert change by this commit lần nữa

4. Sau đó sửa lại nội dung mesage và commit lại lần nữa

Kết quả như hình bên dưới

Ngoài ra thì cũng có nhiều tip sử dụng command line

https://www.granfairs.com/blog/staff/git-commit-fix

và http://www-creators.com/archives/5238

(Visited 245 times, 1 visits today)

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.